Varje år anordnar vi en internationell delegationsresa med fokus på entreprenörskap, innovation och näringsliv. Med på resan är vårt nätverk av unga entreprenörer, inspiratörer och mentorer.

Syftet med resan är att ge deltagarna möjlighet att hämta ny kunskap och knyta nya kontakter som kan ge ökat idé- och affärsutbyte samt förståelse för hur den aktuella marknaden ser ut. Tidigare år har vi rest till Tyskland, Finland och Singapore.