NTNU

Anne Borg, rektor NTNU

Anne var dekan vid Fakulteten för naturvetenskap från 2013 till 2017 och prodekan för utbildning mellan 2005 och 2013 vid samma fakultet. Anne Borg har varit professor i material- och fasta tillståndets fysik sedan 1998 vid Institutionen för fysik. Hon är hedersdoktor vid Lunds universitet sedan 2018.

Toril H. Nagelhus Hernes, Prorektor för innovation

Toril är prorektor för innovation är medlem i rektorns ledningsteam. Hon leder NTNUs arbete med innovation och nyskapande. Hernes har ansvar för att ta hand om strategiska samarbetsrelationer med näringslivsaktörer på regional, nationell och internationell nivå. Dessutom har hon ansvar för NTNUs satsning på samarbete med alumner och leder NTNUs arbete för ökad jämställdhet och mångfald.

Ingrid Schjølberg, Dekan och professor informations-teknologi och elektroteknik

Ingrid Schjølberg är dekan vid NTNU Fakultet för informationsteknologi och elektroteknik. Hon har doktorsexamen i undervattensrobotik och är professor i marin kybernetik vid Institutionen för marin teknik.

Benjamin Kille

Försteamanuensis

Institutet för datateknologi och informatik

Stuart Gallina Ottersen

Stipendiat

Institutet för datateknologi och informatik

Dr. Gaute Myklebust, grundare, VD och styrelsemedlem TouchNetix

Dr. Myklebust har en magisterexamen (1990) och en doktorsexamen (1996) i datorteknik och parallella processorer från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Innan han var med och grundade MyWo var han vice VD på Atmel Corporations CTO-kontor, med särskilt fokus på att stödja kraven från mikrokontroller- och pekskärmsenheten. Dr. Myklebust deltog i att etablera AVR Microcontroller Design Centre i Trondheim 1996, och hade flera positioner hos Atmel under perioden 1996-2016, med särskilt fokus på produktstrategi och produktdefinition. Dr. Myklebust var med och grundade MyWo AS (2016) som nu har gått samman med TouchNetix Ltd för att bilda TouchNetix AS (2021). Hans expertområden är strategi, forskning och utveckling, samt immaterialrättsfrågor.

Thomas Tybell, professor institutionen för elektriska system

Prof. Tybells huvudfokus är syntes och nanostrukturering av epitaxiala komplexa oxidtunna filmer, heterostrukturer och supergitter. Forskningen inkluderar hur symmetri, defekter och strukturella fenomen påverkar funktionella gränsskikt, inklusive transportegenskaper, ferroelektricitet och magnetism. Hans forskning är till stor del baserad på internationellt samarbete med forskargrupper i USA, Japan, Sverige och Norge.

 

Energiløypa

Johan Einar Hustad, direktör NTNU energi

Johan är direktör för NTNU Energi, ett av universitetets fyra tematiska satsningsområden (TSO Energi). I sin roll ansvarar han för att leda, utveckla och följa upp satsningen i samarbete med ledare från olika fakulteter och institutioner, samt med de akademiska forskningsgrupperna. Johan har även en viktig roll i att representera och positionera NTNU externt. Han fungerar som kontaktpunkt gentemot politiska myndigheter, Forskningsrådet och internationella aktörer inom energiområdet. Satsningen är för närvarande knuten till Fakulteten för ingenjörsvetenskap och är starkt inriktad på vetenskaplig utveckling och internationella trender inom energi.

 

Gruva

Roger Sørheim

Professor, Institutet för industriell ekonomi och teknologiledning

 

Faktry

Lars Erik Fagernæs, Grundare och VD Aviant

Aviant utvecklar drönartjänster som möjliggör “on-demand”-transport mellan sjukhus.

Jørgen Selnes, VD och grundare Alva

Jørgen Selnes är VD och grundare av Alva, ett företag som grundades 2017. Med en vision om att elektrifiera världen genom en unik produktionsteknologi för elektriska motorer, har Alva och Jørgen sedan starten arbetat för att påskynda övergången till hållbara lösningar i olika industrier. Företaget fokuserar på att utveckla världens bästa och mest pålitliga elektriska drivsystem.

 

Lager11

Morten Wolden, kommundirektör Trondheim kommun

Morten Wolden är kommundirektör i Trondheim och som sådan är han den högsta administrativa ledaren i kommunen. Hans uppgifter är fastställda i kommunallagen, och det är hans ansvar att se till att ärenden som ska behandlas politiskt är ordentligt utredda. Dessutom ska han säkerställa att de beslut som fattats blir verkställda.

 

Trondheim Havn

Olav Bolland

Olav Bolland är dekan vid fakulteten för ingenjörsvetenskap vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet – NTNU. Olav är Professor i termisk kraftproduktion.

Sebastien Gros

Sebastiens huvudsakliga forskningsområde är säker Reinforcement Learning och datadriven MPC. Han har för närvarande 6 doktorander som arbetar med relaterade ämnen. Hans arbete är starkt kopplat till industrin, med stora industriella partners som Equinor, DNV, Kongsberg, men också mindre företag som fokuserar på energi.

Jon Arne Grøttum, Sjömat Norge

Grøttum är ansvarig för näringspolitiska frågor inom vattenbruksområdet hos Sjømat Norge. Centrala arbetsområden är kopplade till regleringsregimen och tillgången till områden inom vattenbruksnäringen på land, nära kusten och ute till havs. Som ansvarig för vattenbruksområdet har Grøttum sekretariatansvaret för Bransjegruppe havbruk och ska ha en överblick över de ärenden som berör värdekedjan från produktion av fiskfoder och smolt tills fisken når marknaderna.

Frode Arntsen, SalMar

Arntsen blev VD i oktober 2022. Han började på SalMar 2017 som koncernchef för industri och försäljning. Han har en bakgrund från försvaret och är utbildad adjunkt med ledarskapsutbildning. Arntsen har arbetat i sjömatindustrin sedan 2000 och har tidigare haft olika ledarpositioner i bland annat Lerøy Midnor, HitraMat och Lerøy Midt.

Eirik Hovstein, Maritime Robotics

Eirik Evjen Hovstein är medgrundare och delägare i Maritime Robotics. Han började på företaget 2006, efter att ha avslutat en kandidatexamen i elektronikautomation. Maritime Robotics utvecklar, driver och levererar en rad obemannade fordonssystem, men är kanske mest känd för sina obemannade ytfordon. Eirik Hovstein har arbetat med USV i mer än 17 år och kommer att presentera en inblick i att bygga upp ett företag från grunden till ett internationellt företag med mer än 150 USV sålda världen över.

 

Sveriges ambassad i Oslo

Cecilia Björner, ambassadör

Cecilia Björner är Sveriges ambassadör till Norge sedan januari 2021. Ambassadör Björner har tidigare varit ambassadör för Heliga Stolen och Malta samt Ungern. Hon har bland annat varit utrikesråd för internationellt utvecklingssamarbete, ambassadör och anti-terrorismsamordnare samt biträdande chef för enheten Östeuropa och Centralasien på Utrikesdepartementet. Ambassadör Björner har också jobbat för FN, SIDA och Exportkreditnämnden.

Svein Tore Holsether, VD Yara International

Svein tore är VD och koncernchef för Yara International sedan 2015. Han brinner för att främja målen för hållbar utveckling på den globala affärsarenan, och för att bidra till en blomstrande framtid och driva inkluderande tillväxt är han medlem i den verkställande kommittén, ordförande för Food & Nature-programmet för World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), samt medlem av styrkommittén för IMAGINE Food Collective, en naturförespråkare och medlem i Alliance of CEO Climate Leaders vid World Economic Forum (WEF). Han var kommissionär för Business and Sustainable Development Commission (BSDC) och tjänstgör också som ordförande för International Fertilizer Association (IFA). År 2021 blev Svein Tore vald till president för NHO, Norges Näringslivsorganisation.

 

Strawberry Group

Petter Stordalen, Strawberry group

Petter Anker Stordalen är en norsk investerare, hotellägare, fastighetsutvecklare och miljöaktivist. Stordalen är VD och ägare av investeringsholdingbolaget Strawberry och styrelseordförande för en av Skandinaviens största hotellkedjor, Nordic Choice Hotels. Samtidigt som han är en aktiv filantrop är Stordalen framför allt en aktiv förespråkare för hållbart företagande. Han kallar sig själv för en hållbarhetskapitalist och tror att den ultimata vägen till framgång är företagsmodeller där människor, planeten och vinst är lika viktiga. Med hans egna ord, ”Det finns ingen affärsverksamhet på en död planet. Socialt ansvar och affärsframgång är oskiljaktigt länkade.”

 

Aker

Øyvind Eriksen, Aker

Øyvind Eriksen (född 1964) började på Aker ASA som VD och koncernchef år 2009. Eriksen har en juristexamen från Oslos universitet. Han är en tidigare partner, direktör och styrelseordförande för advokatfirman BAHR. Eriksen är för närvarande ordförande i flera av Aker-gruppens industriella och finansiella styrelser, inklusive Aker BP, Cognite och Aker Horizons. Dessutom sitter Eriksen i styrelsen för ett antal ideella organisationer, inklusive Norska Cancerföreningen, Accenture Global Energy Board och World Economic Forum C4IR Global Network Advisory Board.

Paula Doyle, Aker

Chief Digital Officier at Aker BP ASA: Doyle anslöt sig till Aker BP 2022. Hon har haft en rad olika roller inom olje- och gasindustrin för företag som ABB och Siemens, både i Norge och Mellanöstern. Innan hon gick med i Aker BP var Doyle SVP (Senior Vice President) för försäljning och marknadsföring på Cognite, där hon också var en del av företagsledningen. Doyle har djup kunskap om industriell programvaruområde och digitaliseringsprocesser inom tunga tillgångsindustrier och innehar en doktorsexamen i datateknik från University of Limerick.

Cecilie S. Cronja, ICP

Director, Operations at Industry Capital Partners (ICP): Innan hon arbetade på ICP hade Cecilie flera befattningar vid Norges Bank Investment Management (NBIM). Senast ledde hon ett globalt team som levererade IT-tjänster i rollen som chef för arbetsplatssteknologier. Hon ledde också flera projekt inom efterlevnad, styrning, juridik, upphandling och IT under sin tid på NBIM. Innan detta var Cecilie en del av kategorihanteringsteamet på Aker Solutions. Cecilie har en kandidatexamen i företagsekonomi och rättsekonomi från BI Norwegian Business School och en masterexamen i ledning från University of South Australia.

John Markus Lervik, grundare av Cognite

Chief Strategy & Development Officier and co-founder of Cognite: Under hela sin karriär har Dr. Lervik kanaliserat sin passion för att frigöra data och innovera med teknik till företag som revolutionerar sätten vi arbetar på. Efter att ha avslutat sin doktorsexamen vid NTNU, medgrundade han Fast Search & Transfer (FAST) 1997 och tjänstgjorde som teknikchef och senare som VD fram till Microsoft förvärvade företaget 2008 för 1,3 miljarder USD. 2009 grundade han mjukvaruföretaget Cxense. Lervik är medgrundare och tidigare VD för Cognite.

 

Brim Explorer

Agnes Árnadóttir, Brim Explorer

Medgrundare och VD för Brim Explorer. Agnes växte upp med att arbeta i familjens företag, vilket även var det första valskådningsföretaget i Island. Hon har en stark passion för miljön och har arbetat i miljöorganisationen Bellona i flera år. Hon har en masterexamen i nationalekonomi.

Becky Wightman, COO och medgrundare av Syrenna

Becky är en före detta advokat som blev entreprenör och har bott i Oslo i nästan sex år. Hon har tidigare arbetat på en av de största offshore-advokatbyråerna i världen, Mourant och mer nyligen på Norges största advokatbyrå, BAHR. År 2020 vann hon den nationella tävlingen ”Hack the Crisis Norway” med en idé om en app för omedelbara gåvor, vilket blev startskottet för hennes entreprenörsresa. År 2022 gick hon med i Antler-programmet och hade turen att träffa Ester och Alex som har blivit hennes affärspartners/medgrundare. Tillsammans bygger de Syrenna, ett havsdataföretag som använder avancerade undervattensrobotlösningar och AI för att förbättra insamlingen av havsdata.

Kristine B. Fredriksen, Ocean Oasis

Kristine Bangstad Fredriksen är VD och en av tre medgrundare till företaget Ocean Oasis. Ocean Oasis utvecklar flytande anläggningar som utnyttjar vågkraft för att producera dricksvatten från havsvatten. Med Ocean Oasis lösning kan vattenverk i kustområden som drabbats av torka förse sig med dricksvatten från havsvatten, utan utsläpp av växthusgaser och negativ lokal miljöpåverkan. Kristine har varit VD för Ocean Oasis sedan bolaget grundades för snart fyra år sedan. Hon är också styrelseordförande i välgörenhetsstiftelsen Give Effectively, som gör det enkelt för norrmän att ge till några av världens mest effektiva hjälporganisationer.