Denna resa tog oss genom Norges dynamiska näringsliv och landskap – från Trondheims akademiska innovationer till Oslos innovativa affärsvärld. Med resan ville vi erbjuda en möjlighet att lära sig av Norges mest framgångsrika företag, entreprenörer och innovationscentrum, och därigenom fördjupa förståelsen och samarbetet mellan Sverige och Norge inom områden som innovation, entreprenörskap och hållbar utveckling.

Hela delegationen tillsammans med representanter ifrån NTNU och aktörer inom norsk havsbruksnäring. Foto: Annika Bremvåg, NTNU

Från akademisk kunskap till banbrytande teknologier i Trondheim

Presentation av NTNUs arbete kring forskning och innovation för energifrågor. Foto: Annika Bremvåg, NTNU

Vår första anhalt var NTNU i Trondheim, där vi träffade rektor Anne Borg som visade universitetets ekosystem för entreprenörskap. Vi fick inblick i banbrytande teknologier såsom vattenkraft, vindteknologi till havs, samt koldioxidfångst och -lagring. Lunch intogs på kulturarenan Lager11 där vi även fick ta del av Trondheim kommuns arbete och ekosystem för entreprenörskap och innovation. Dagen avslutades med möten med ledande aktörer inom den norska havsbruksnäringen, inklusive Maritime Robotics, SalMar och Sjømat Norge.

Prinsen kör en av Maritime Robotics förarlösa båtar i hamnen i Trondheim. Foto: Per Henning.

Middag hos svenska ambassaden i Oslo

En minnesvärd del av resan var den officiella middagen i Oslo, under värdskap av Sveriges ambassadör Cecilia Björner. Det var en kväll där vi samlade delegationen från Prins Daniels Fellowship och framstående aktörer från Norges näringsliv och kultursektor.

En dag i Oslo med framstående företagsledare

Hela delegationen tillsammans med Petter Stordalen på ett av Petters hotell i Oslo.

I Oslo inleddes andra dagen med en frukostträff med Petter Stordalen. Petter berättade om sina erfarenheter av att driva företag i både med- och motgång.

Senare tog Øyvind Eriksen på Aker ASA emot oss för att dela med sig av deras initiativ inom den gröna omställningen.

Prins Daniels tillsammans med Marcus Wallenberg och Aker ASAs CEO Øyvind Eriksen.

Lunchen intogs till havs genom en färjetur med Brim Explorer i inre Oslofjorden. Medgrundare Agnes Árnadóttir berättade om deras eldrivna katamaraner, hur de jbbar för en hållbar turistnäring, samt deras mission för att värna om det arktiska djurlivet.

Vidare under dagen besökte vi Startuplab för att träffa några av företagen som är sprungna därifrån, bland annat Kahoot och ReMarkeble.

Besök hos StartupLab i Oslo.

Avslutning och framtidsutsikter

Som avslutning på denna resa samlades vi och aktörer inom Norskt näringsliv till ett evenemang i samarbete med Sandwater och SEB. Temat var ”Sweden meets Norway – cross border perspectives” och syftade till att lära oss mer om hur länderna kan lära av varandra kring entreprenörskap, investeringar och att driva företag. Drygt 100 deltagare närvarade vid evenemanget som bjöd på allt ifrån företagspresentationer av TMC Compressors och 1X Technology, till panelsamtal med fokus på gränsöverskridande möjligheter och utmaningar.

Avslutande event på Trekanten i Oslo, i samarbete med Sandwater och SEB.

Under den här resan blev det extra tydligt att många människor, företag, skolor och investerare gör sitt bästa för att försöka lösa världens problem. Jag är full med hopp och optimism för framtiden nu och ännu mera inspirerad till att fortsätta göra mitt bästa!

Dino Eklöf, Office Recycling