Elva entreprenörer är antagna till Prins Daniels Fellowships mentorprogram för entreprenörer. Tillsammans med handplockade mentorer från näringslivet får entreprenörerna en unik möjlighet att utveckla sina företag. Anna Stenberg, Erik Selin, Helena Hedblom och Magnus Nilsson är några av mentorerna i denna omgång.

Adepterna och mentorerna i mentorsprogrammet 2023-2025.

– Intresset för att vara med i mentorprogrammet har varit väldigt stort med otroligt många bra ansökningar. Även i år har vi en blandad grupp entreprenörer från olika branscher, vilket känns spännande, säger Frida Olander, verksamhetsansvarig för Prins Daniels Fellowship.

Stimulera företagen att växa

Prins Daniels Fellowship är ett initiativ som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Prins Daniel. I februari 2023 startar en ny omgång av mentorprogrammet för unga entreprenörer. Elva företag som representeras av lika många drivna entreprenörer är antagna. Utöver individuella träffar med mentorerna arrangeras företagsbesök, föreläsningar och andra aktiviteter som kan stimulera entreprenörerna till nästa steg i företagsutvecklingen.

Utvalda deltagare 2023-2025

Fakta om Prins Daniels Fellowships mentorprogram

Detta är den sjätte omgången av Prins Daniels Fellowships mentorprogram för entreprenörer. För att ansöka till mentorprogrammet måste man vara ett startupföretag med en tydlig tillväxtambition och förutsättningar för lönsamhet, eller ett etablerat företag med årsomsättning på fem miljoner kronor eller mer. Totalt har 63 entreprenörer antagits i Prins Daniels Fellowships mentorprogram sedan starten 2013.

Prins Daniels Fellowship är ett samarbete mellan Prins Daniel, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), samt framstående entreprenörer och företagsledare. Projektet lanserades 2013 med visionen att bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en tillåtande attityd till risktagande och misslyckande. Målsättningen är att fler unga ska våga ta steget att starta eget och att främja utveckling och tillväxt hos unga entreprenörer.