Prins Daniels Fellowship är ett initiativ som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Prins Daniel. Vi inspirerar unga till entreprenörskap och stöttar unga entreprenörer.

Vår vision är att bidra till en bättre kultur för entreprenörskap och en tillåtande attityd till risktagande och misslyckande. Många unga avstår idag från att starta företag på grund av rädslan för att misslyckas. Det är mot denna bakgrund som Prins Daniels Fellowship startades. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att fler unga ska våga ta steget att starta eget och att främja utveckling och tillväxt hos unga entreprenörer.

Styrgrupp

Prins Daniels Fellowships styrgrupp består av Jessica Schultz (ordf.), Prins Daniel (hedersordf.), Marcus Wallenberg, Carl Bennet, Johan Skarborg, Jenny Nordlöw och Fredrik Hörstedt. Verksamhetsansvarig är Frida Olander (IVA)


Projektet drivs med stöd från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Carl Bennet, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.