Prins Daniels Fellowship anländer till LTH Kårhus för en inspirationsföreläsning. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Igår var vi på besök i Lund för att träffa studenter vid Lunds universitet och elever ifrån Spira Teoretiska gymnasium. Tillsammans med inspiratörerna Erik Gatenholm, Bico Group, Richard Båge, Caybon mfl, och Malin Ek Andrén, By Malina, samtalade Prinsen om entreprenörskap.

Inspiratörerna samtalar med Prinsen om entreprenörskap. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Prins Daniels Fellowships sista skolbesök för i år gick till Lund. Vi höll en inspirationsföreläsning för studenter vid Lunds universitet och LTH, samt elever ifrån Spira Teoretiska gymnasium. Inspiratörerna Erik Gatenholm, Richard Båge och Malin Ek Andrén fick även många frågor ifrån publiken – om varför entreprenörskap är viktigt, vilka deras största misslyckanden/erfarenheter som entreprenör varit och hur de tog sig igenom dem, samt vilka egenskaper en framgångsrik entreprenör bär.

Det vi tar med oss från scensamtalet är att man bör sätta upp många delmål i sin tidiga entreprenörsresa, att det är viktigt att ha en betalande kund, och att olika egenskaper kompletterar. Om du tex är ensam grundare kan det finnas ett stort värde i att tidigt anställa eller ta in en medgrundare som kompletterar dig.

Efter lunch deltog Prinsen och inspiratörerna i rundabordssamtal med elever från universitetet och Spira Teoretiska gymnasium. Dessa samtal ger studenterna och eleverna bättre möjlighet att kunna ställa frågor som kan hjälpa dem framåt i sina entreprenörsresor.

Företagsbesök hos Tetra Pak i Lund och demonstration av framtidens mat. Foto: Mats Persson

Besöket i Lund rundades av med ett besök hos Tetra Pak. vi fick ta del av deras förpackningshistoria, utveckling av än mer hållbara förpackningar, samt en rundvandring i produktionen.

En mycket inspirerande och givande dag! Tack Lunds universitet och LTH, samt Spira Teoretiska gymnasium för ert engagemang kring entreprenörskap.