Den 29 augusti bjöd Prins Daniels Fellowship in till Entreprenörsdagen 2022! Drygt 150 särskilt inbjudna entreprenörer, inspiratörer, mentorer och samarbetspartners deltog i evenemanget som arrangerades på Fotografiska Museet i Stockholm. Tillsammans fick deltagarna ta del av scensamtal, delta i rundabordssamtal och avnjuta en gemensam middag med aktuella samtalsämnen.

Dagens moderator, Beata Wickbom, introducerar dagens scensamtal. (Foto: Adrian Pehrson)

De som deltog på scen var Harald Mix, grundare Altor, Johanna von Sydow, VD och grundare av Equestrian Stockholm, samt Sebastian Siemiatkowski, VD och grundare av Klarna. Hon som modererade scensamtalen under hela dagen var Beata Wickbom. Gästerna för dagen välkomnades av Tuula Teeri, VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, samt initiativtagare Prins Daniel.  

Johanna von Sydow, Sebastian Siemiatkowski och Harald Mix i en gemensam intervju för att runda av dagens scensamtal. (Foto: Adrian Pehrson)

Intervjuerna på scen efterföljdes av rundabordssamtal med frågor som de tre talarna hade med sig och ställde för publiken. Det diskuterades utmaningar, drivkraft och prioriteringar i ovissa tider. Vid varje bord satt entreprenörer, mentorer, inspiratörer och samarbetspartners vilka alla delade med sig av tankar och erfarenheter. Bland de moderatorer och inspiratörer som deltog under dagen återfinns några av Sveriges främsta och mest erfarna entreprenörer och företagsledare.

Efter pausen överraskades deltagarna av ett framträdande från rapparen Jelassi, och innan middagen fanns möjlighet att ta del av Fotografiskas utställning samtidigt som det fanns möjlighet till mingel. Senare, under middagen, fick vi ta del av samtal med representanter från Swedbank, Jens Henriksson, Nordea, Per Långsved, Handelsbanken, Michael Green, samt SEB, Johan Torgeby.

Rapparen Jelassi under sitt framträdande. (Foto: Adrian Pehrson)

De entreprenörer som deltog under dagen kommer ifrån hela landet och var nominerade av Prins Daniels Fellowships sponsorer och samarbetspartners. Entreprenörerna representerade olika branscher och genom denna variation kunde deltagarna dra nytta av varandras olikheter, men också nyttja varandras spetskunskaper.

Rundabordssamtal mellan entreprenörer och inspiratörer. (Foto: Adrian Pehrson)

Prins Daniels Fellowship vill också passa på att tacka sponsorerna SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, samt samarbetspartners Energimyndigheten, Business Sweden, Sting, Ventures Cup, Almi, Ung Företagsamhet, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Chalmers Ventures samt Antler.