Den 30 augusti hölls Prins Daniels Entreprenörsdag 2023! Denna dag markerade i år också 10 år sedan verksamhetens start. Drygt 200 inbjudna entreprenörer, inspiratörer, mentorer och samarbetspartners deltog i evenemanget som arrangerades på Artipelag i Stockholm. Tillsammans fick deltagarna lyssna på scensamtal och delta i rundabordssamtal. Dagen avslutades med en gemensam middag med särskilt inbjudna talare.

Foto: Adrian Pehrson

Fint att se alla möten idag där hungriga unga entreprenörer träffar de som har flera års erfarenhet, som mer än gärna delar med sig av kunskap och erfarenhet.

Hans Kungliga Höghet Prins Daniel
Panelsamtal under ledning av konferenciererna Anna Omstedt och Jacob de Geer, tillsammans med Linnéa Kornehed Falck, Marcus Wallenberg och Johanna Grimståhl. Foto: Adrian Pehrson

Programmet startade med en gemensam båtresa från Nybrokajen i Stockholm, ut till Artipelag. Väl framme inleddes dagen av ett öppningstal av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens VD Tuula Teeri. Prins Daniels Fellowship är ett initiativ i samarbete mellan just akademien och HKH Prins Daniel.

Utan entreprenörer finns det ingen tillväxt och ingen framtid.

Tuula Teeri, VD Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Programmet fortsatte sedan med samtal på scenen – HKH Prins Daniels, Daniel Kjellén, grundare av Tink, Johanna Grimståhl, grundare av Brightnest Group och dessutom fd adept i Prins Daniels Fellowships mentorsprogram, Marcus Wallenberg, bland annat ledamot i Prins Daniels Fellowships styrgrupp, samt Linnéa Kornehed Falck, medgrundare till Einride – delade med sig av sina erfarenheter och tankar kring entreprenörskap.

”Nätverkande är alltid viktigt, oavsett om man börjar från noll eller har hållit på i generationer.”

Marcus Wallenberg, vid scensamtalet på Prins Daniels Entreprenörsdag

Linnéa Kornehed Falck delade även med sig om tankar om att våga misslyckas – man måste våga misslyckas för att våga ta risk. Dessa reflektioner från scenen plockades även med vid de gemensamma rundabordssamtalen. Vid rundabordssamtalen får deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper, och denna gången samtalades det kring frågorna ”Vad kan ditt företag göra för att ge dina anställda bästa möjliga balans mellan arbete och fritid?” och ”Hur vet jag att det jag gör är rätt?”.

Foto: Adrian Pehrson

Efter programmet fortsatte dagen i ett mingel utomhus på Artipelags terrass, som sedan övergick i den gemensamma middagen.

Foto: Adrian Pehrson
Talare vid middagen, Lisa Thorén och hennes far Björn Jakobson, grundare av Babybjörn och Artipelag. Foto: Adrian Pehrson
Erik Thedéen talade vid middagen och gav oss förståelse för det ekonomiska omvärldsläget. Foto: Adrian Pehrson
Foto: Adrian Pehrson

”Att vara entreprenör är att vara handlingskraftig.”

Hans Kungliga Höghet Prins Daniel

Entreprenörerna som deltog under dagen kommer ifrån hela landet och representerar olika branscher. De var nominerade av Prins Daniels Fellowships samarbetspartners.

Prins Daniels Fellowship vill därför passa på att tacka våra partners SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och Carl Bennet AB, samt övriga samarbetspartners som hjälpt oss att nominera.