Tillsammans med inspiratörerna Martin Lorentzon, medgrundare Spotify, och Anna Nordell Westling, medgrundare Sana och numera rådgivare och investerare, besökte vi i veckan Stockholms universitet för att inspirera unga till entreprenörskap.

PHKH Prins Daniels i samtal på scen med inspiratörerna Martin Lorentzon, Spotify, och Anna Nordell Westling, Sana och numera rådgivare och investerare. Foto: Madeleine Bäckman/Stockholms universitet

Med våra skolbesök hoppas vi kunna inspirera unga att hitta modet att starta eget företag och satsa på sina drömmar. Vid besöket höll vi en inspirationsföreläsning om entreprenörskap för studenter från universitetet och engagemanget ifrån publiken var stort. Prinsen, Martin och Anna fick många frågor om drivkrafter i ens entreprenörskap, om att hitta sitt ”why”, om balans i arbetet och livet, samt AI-trender. Något som både Anna och Martin var överäns om är att utbildning är en otroligt bra språngbräda och erfarenhet inför att man startar företag, men erfarenheter man får genom både studier, engagemang och socialt liv vid sidan av är alla en stor källa till erfarenheter.

Jobba hårt, plugga hårt och träna hårt.

Martin Lorentzon, medgrundare Spotify

Något annat vi tar med oss ifrån scensamtalet är att det finns stora fördelar i att starta företag med personer som har lika värderingar som du men som är olik dig och har kompletterande kompetenser.

Anna Nordell Westling och HKH Prins Daniel. Foto: Madeleine Bäckman/Stockholms universitet

Senare deltog Prinsen och inspiratörerna i rundabordssamtal med särskilt inbjudna studenter från högskolan. Dessa samtal ger studenterna bättre möjlighet att kunna ställa frågor som kan hjälpa dem framåt i sina entreprenörsresor.

Vi vill tacka Stockholms universitet för inbjudan att få komma till er och prata med alla studenter! Vi fick ett så varmt välkomnande av av er.