Professor Magnus Mähring och student Alma Winberg, tackar panelen bestående av HKH Prins Daniel, Caroline Walerud, Johan Skarborrg och Niklas Adalberth, efter scensamtalet. Foto: Mike, Swedish Press Agency

Idag besökte vi Handelshögskolan i Stockholm för att träffa studenter och tillsammans prata om entreprenörskap. Inspiratörerna Caroline Walerud, Volumental, Johan Skarborg, Academic Work, och Niklas Adalberth, Norrsken Foundation, samtalade tillsammans med HKH Prins Daniel på scen om entreprenörskap.

One size does not fit all, find your own way.

Caroline Walerud, Volumental

I samtalet på scen reflekterade inspiratörerna om vilka deras drivkrafter varit, och är, genom sina karriärer. Något panellisterna var eniga om var att hitta människor som delar samma ambitionsnivå i sitt företagande. Att starta företag och driva det mot tillväxt kräver mycket tid och gott samarbete, att omge sig med människor med likande driv som en själv, och dessutom människor man gillar att umgås med, skapar förutsättningar för att lyckas med sin idé.

Aulan fylld med studenter från Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Mike, Swedish Press Agency.

Under föreläsningen fick Prinsen och inspiratörerna många frågor från studenterna i publiken. Bland annat funderingar om hur man jobbar med att bli en bättre version av sig själv som entreprenör. Många entreprenörer står inför utmaningar man inte kunnat studera sig till, för detta tipsade inspiratörerna om förmågan av att själv aktivt söka efter feedback för att få nya input till att utvecklas. Dessutom verkar improvisationsteater vara en framgångsfaktor för att bättre kunna hantera oförutsedda, och obekväma, situationer!

Rundabordssamtal med studenter från Handelshögskolan. Foto: Mike, Swedish Press Agency.

Efter scenföreläsningen deltog ca 30 studenter i rundabordssamtal med inspiratörerna och Prinsen. Genom dessa samtal kan studenterna samtala mer kring utmaningar och möjligheter som följer med entreprenörskap, och att driva sitt eget företag.

Stort tack The Entrepreneurship Society och The Student Assosiation på Handelshögskolan i Stockholm för denna dag! Tack också till House of Innovation för ert deltagande, tillsammans med SSE Business Lab från Handelshögskolan.

Rundabordssamtal. Foto: Mike, Swedish Press Agency.