Vid dagens adeptträff, som hölls på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Stockholm, fick årets adepter möjlighet att träffas för nätverkande och inspiration. Inbjuden talare var Jarno Vanhatapio, grundare av Nelly.com och NAKD. Jarno är inspiratör i Prins Daniel Fellowship och delade med sig av sin bakgrund och entreprenörsresa. Efter presentationen hölls ett samtal där adepterna hade möjlighet att ställa frågor och diskutera olika perspektiv på tillväxt.

Under adeptträffarna ges adepterna också möjlighet att internt i gruppen dela med sig av en pågående utmaning för att därefter få inspel och feedback av övriga adepter. Aktiviteten är del av Prins Daniels Fellowships mentorskapsprogram för unga entreprenörer.