Prins Daniels Fellowships mentorprogram ger ett antal utvalda entreprenörer möjlighet till ett mentorskap med en handplockad mentor från svenskt och utländskt näringsliv och entreprenörsekosystem. Varje adept-mentorpar matchas av styrgruppen och utöver de individuella träffarna arrangeras också en rad aktiviteter för adepter och mentorer. Under pandemiåret 2020 har dessa aktiviteter skett digitalt med fokus på inspiration och samtal med inspiratörer inom Prins Daniels Fellowship.

Under julavslutningen med Prins Daniels Fellowships mentorprogram bjöds adepterna in till en inspirerande session med Håkan Lundstedt, VD för Synsam. Håkan Lundstedt berättade om de resor han gjort med Mekonomen och Synsam och berörde allt från ledarskap och arbete med sin ledningsgrupp till hur man skapar en förändring i varumärkespositionering med utgångspunkt i konsumentdata, medarbetardata och effektiva interna processer. Håkan delade även med sig av bakgrunden kring Synsams initiativ inom ekologisk och social hållbarhet och hur de knyter an till kärnverksamheten.

Under avslutningen hade adepterna också en session i självreflektion och gruppbyggande med Anna Thurdin-Hedblad från PAX Ledarskap. Träffen avslutades med digital cocktailprovning med Sören Aamand från Nohrlund Cocktails.