Hur ska man tänka kring misslyckanden? Måste man tänka globalt och storskaligt när man startar sitt första företag? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under inspirationsföreläsningen på Storsjöteatern.

Vid en efterföljande lunch på residenset i Östersund träffade Prins Daniels Fellowship lokala entreprenörer som delade med sig av sina erfarenheter av att driva företag i regionen och vilka utmaningar de står inför.

Sista stoppet för dagen var entreprenörshubben Gomorron Östersund där flertalet entreprenörer och företag från regionen samlats.