NTNU

NTNU är känt för sitt fokus på teknik och naturvetenskap, men universitetet erbjuder också ett brett utbud av program inom humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi och hälsovetenskap. NTNU har en stark tradition av forskning och samarbete med industrin, vilket bidrar till dess rykte som en ledande institution för innovation och utbildning i Norge och internationellt.

FAKTRY

FAKTRY erbjuder en samverkansmiljö där studenter, entreprenörer och innovatörer kan ta fram prototyper, utveckla sina idéer och dela med sig av sina kunskaper. FAKTRYs unika möjlighet till att ge entreprenörer en plats att utveckla hårdvara gör det till en unik och värdefull plats för entreprenörer och likasinnade.

Sjømat Norge

Sjømat Norge är branschorganisationen för fiskeri- och vattenbruksindustrin. Vi är Norges största skaldjursorganisation och täcker hela värdekedjan från fjord till bord i den norska skaldjursindustrin. Föreningen representerar 900 medlemsföretag med över 20000 anställda inom fiskeindustri, vattenbruk, foderproduktion, biomarin industri, teknologi och service och fiskehälsa. Bland medlemsföretagen finns både små, lokalt ägda familjeföretag och stora multinationella företag inom seafoodindustrin. Sjømat Norge arbetar för att säkra stabila ramvillkor för den norska fiskeri- och vattenbruksindustrin

Maritime Robotics

Maritime Robotics system är konstruerade för sömlösa yt- och luftoperationer. Sedan 2005 har Maritime Robotics åtagit oss att tillhandahålla högkvalitativa, kostnadseffektiva och hållbara tjänster som minskar HSE-riskexponeringen. Produkterna är designade för att klara det tuffaste norska vädret, vilket gör dem tillförlitliga och redo att användas i alla förhållanden. Genom att arbeta nära sina kunder och branschpartners fortsätter Maritime Robotics att driva innovation på området.

SalMar

SalMar ASA är en av världens största producenter av odlad lax. Företaget är specialiserat på havsbaserad odling av lax. En stor del av produktionen sker på Frøya utanför Trondheim.

Strawberry Group

Strawberry Group består av 11 företag som är verksamma inom olika affärsområden. Bolagsgruppen investerar främst inom fastigheter, finans, hotellverksamhet och konst. Dessutom stödjer man utvalda initiativ och organisationer som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Aker ASA

Aker ASA är ett industriellt investeringsbolag med anor från 1841. Aker har internationella positioner inom områden där Norge har naturliga fördelar och expertis, och har genom generationer bidragit till att utveckla den norska industrin. Med det befintliga som grund skapar Aker nya bolag som utvecklar teknologier, lösningar och den nödvändiga infrastrukturen för energiomställning och en hållbar framtid. Aker har ägarintressen inom olja och gas, förnybar energi och gröna teknologier, industriell mjukvara, samt sjömat och marin bioteknik.

Pre-read material (pdf-format)

Brim Explorer

Brim Explorer är ett turismföretag som grundades 2018. Företaget utvecklar och driver elektriska och hybrid-elektriska katamaraner längs den norska kusten, skräddarsydda för att uppleva havet. Den unika designen och den innovativa teknologin, kombinerat med en genomtänkt produktutveckling, har gett företaget en stark position på den kustnära turismmarknaden i Norge. År 2019 var Brim Explorer bland The Telegraphs ”50 största reseupplevelser på jorden”. För närvarande driver företaget fyra fartyg, med ett femte är under konstruktion. Brim Explorer tillsammans med dotterbolaget Brim Tech har lanserat en effektiv elektrisk drivlina och en modern fartygsdesign. Fartygen har lägre utsläpp än sina konkurrenter under resan och de växlar alltid till sina tysta elektriska motorer runt arktiskt djurliv och marina däggdjur.

Startup Lab

Startuplab Accelerator är en 3-månaders resa där entreprenören får kontakt med ett rikt nätverk av grundare, investerare och experter. I Startuplabs Inkubator förses nystartade företag med nödvändigt stöd, resurser och råd för framgång. Utöver acceleratorn övervakar Startuplab Ventures-teamet scouting, investeringsbedömning, portföljförvaltning, exit och kapitalanskaffning för Founders Funds.

Vi kommer få ta del av korta presentationer från reMarkable, Kahoot och Aiba.

Sandwater

Sandwater är ett riskkapitalbolag med fokus på investeringar i företag som önskar göra en positiv inverkan på planet och människa. Tillsammans med SEB håller Sandwater ett event för vår delegation och särskilt inbjudna representanter från norskt näringsliv. Ta del av talare och deltagare i Pre-read materialet nedan.

Pre-read material (pdf-format)