Att våga prata om sina affärsidéer med andra var ett av budskapen när Prins Daniels Fellowship besökte ABB-industrigymnasium och Mälardalens högskola i Västerås. Hundratals elever och studenter hade samlats för att diskutera entreprenörskap med Prins Daniel och inspiratörerna Anna Stenberg, Pär Svärdson och Lina Gebäck.

Under besöken på de två skolorna berättade Prins Daniel och inspiratörerna från Prins Daniels Fellowship om sina erfarenheter av att driva företag. Frågorna från ungdomarna var många.
”Hur gör man om man inte vet om affärsidén kommer att flyga?” undrade en elev under scenstalet i ABB-gymnasiet.

”Testa och våga prata om din idé”, var entreprenörens snabba svar. Man ska inte vara rädd för att någon annan ska stjäla idén, i slutändan handlar allt mer om genomförandet än om affärsidén.

Foto : Jonas Bilberg

Inspiratörerna delade frikostigt med sig av egna erfarenheter och råd till ungdomarna. Att man lär sig mycket genom att presentera sin idé för andra var panelen enig om – håll inte idén för dig själv om du vill utveckla den var budskapet.

Under dagen besökte Prins Daniel och inspiratörerna även företaget ABB:s division Robotics som utvecklar och tillverkar kollaborativa robotar som används i industri.