18 entreprenörer är antagna till vårt mentorprogram för entreprenörer. Tillsammans med handplockade mentorer från näringslivet får entreprenörerna en unik möjlighet att utveckla sina företag. Daniel Kjellén, Johanna Sjöberg, Katarina Bonde och David Perez är några av mentorerna i denna omgång av det tvååriga programmet.

Alla antagna adepter i mentorsprogrammet 2024-2025. Överst från vänster: Johanna Nissén Karlsson, Alexander Björkestam, Linn Frisinger, Jonatan Klintberg, Allen Mohammadi, Molly Gyllenkrok, Edvin Fernqvist, Sara Norrbom, Daniel Langkilde, Maria Paulsson Rönnbäck, Johannes Midtbö, Karolina Ling-Vannerus, Gustav Larsson-Utas, Frida Grundström, Max Mohammadi, Jemina Pomoell, Christoffer Lindhe, Johan Lundberg, Linn Thulin.

Mentorprogrammet ska stimulera företagen att växa

Prins Daniels Fellowship är ett initiativ som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Prins Daniel. I februari 2024 startar en ny omgång av mentorprogrammet för unga entreprenörer. 14 företag som representeras av 19 drivna entreprenörer är antagna. Utöver individuella träffar med mentorerna arrangerar Prins Daniels Fellowship företagsbesök, föreläsningar och andra aktiviteter under det tvååriga programmet som kan stimulera entreprenörerna till nästa steg i företagsutvecklingen.

Utvalda deltagare 2024-2025

FAKTA OM PRINS DANIELS FELLOWSHIPS MENTORPROGRAM

Detta är den sjunde omgången av Prins Daniels Fellowships mentorprogram för entreprenörer. För att ansöka till mentorprogrammet måste man vara ett etablerat företag med årsomsättning på fem miljoner kronor eller mer, eller ett startupföretag med en tydlig tillväxtambition och förutsättningar för lönsamhet. Totalt har 82 entreprenörer antagits i Prins Daniels Fellowships mentorprogram sedan starten 2013.

Prins Daniels Fellowship är ett samarbete mellan Prins Daniel, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), samt framstående entreprenörer och företagsledare. Projektet lanserades 2013 med visionen att bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en tillåtande attityd till risktagande och misslyckande. Målsättningen är att fler unga ska våga ta steget att starta eget och att främja utveckling och tillväxt hos unga entreprenörer.