Krishantera rätt och kom vinnande ur krisen. Jessica Schultz, styrgruppsmedlem i Prins Daniels Fellowship och partner på Northzone, ger 9 råd till entreprenörer för hur de bäst navigerar genom denna kris.

Många entreprenörer har det kämpigt i den ekonomiska kris som kommit i spåren av restriktionerna för att hantera det nya coronavirusets spridning i världen. Krisen består i mångt och mycket av en så kallad ”efterfrågeshock” vilket i detta fall innebär en kraftigt minskad efterfrågan på nästan allt.

Vad är din allmänna uppfattning om denna kris Jessica?
– I nuläget ser vi en total tvärnit i ekonomin som drabbar alla och det går fort. För vissa branscher är krisen redan ett faktum och för andra branscher släpar effekterna efter, men den är på väg i de flesta branscher. Det finns alla skäl att ta denna kris på mycket stort allvar och det är troligt att det kan komma att påverka hela ekonomin flera år framöver, enligt de experter vi pratar med.

Finns det några lärdomar att dra från tidigare kriser, som entreprenörer kan använda i denna kris?
– Vi pratar mycket om detta inom vårt partnernätverk just nu, både hur man ska tänka och vilka misstag man ska undvika. Vi har identifierat två vanliga misstag.

Det första vanliga misstaget är att man försöker prognostisera hur mycket krisen kommer att drabba företaget innan man agerar. Exempelvis tittar man på förändring i omsättning eller antal kunder och försöker dra slutsatser om åtgärder utifrån detta. För det första tar det för lång tid att prognostisera, och man minskar möjligheterna att agera snabbt och kraftfullt. För det andra utvecklas krisen ständigt vilket gör alla prognoser mycket mer osäkra. Många antaganden som ligger till grund för prognosen riskerar därför att bli rena gissningar. För det tredje riskerar man att vidta fel eller för få åtgärder och den inslagna vägen kan vara svårare att korrigera i ett senare skede.

Det andra vanliga misstaget är att tänka att ”marknaden kommer att gå tillbaka till det normala”. Detta är sällan sant då det ofta sker stora korrigeringar och förändringar på marknaden till följd av en kris. Krisen förändrar inte sällan både beteenden och efterfrågan på olika oförutsägbara sätt, säger Jessica.

Jessica Schultz 9 råd för att hantera krisen

1. Planera för det absolut värsta scenariot och agera sedan baserat på detta scenario.

2. Fokusera endast på kassaflöde för närvarande, eftersom alla andra mått är osäkra. Prognoser är osäkra i vanliga fall, men i kris kan osäkerheten i antaganden bli så stor att det närmar sig rena gissningar.

3. Agera så tidigt som möjligt för att förlänga hur länge ni överlever på den likviditet ni har i bolaget, förläng ”runway” så länge som möjligt. Se över hela företaget och klipp alla onödiga kostnader ner till absolut minimum.

4. Utgå från att de antaganden ni kunnat göra hittills kan komma att ändras till följd av krisen. Var alltså försiktiga med antanden överlag.

5. Kommunicera så mycket som möjligt med era anställda, investerare och marknaden. Var så ärliga ni kan.

6. Räkna inte med mer kapital i närtid. Investerare kommer att fortsätta investera i ett senare skede, men just nu håller de hårt i pengarna och har fullt upp med sitt eget. Räkna också med att det sker en nedgång på den privata marknaden (liksom nedgången på börsen). Vänta så länge ni kan med att gå till kapitalmarknaden.

7. Nyttja ert nätverk för att få kunskap och stöd. Ta del av hur andra hanterar krisen genom olika nätverk och organisationer in har tillgång till (VD-nätverk, CFO-nätverk, företagarorganisationer etc.)

8. Undersök andra incitamentsstrukturer än fast lön, allt för att minska kassaflöden från anställda idag. Kan ni exempelvis gå över mer till provisionsbaserad ersättning eller ge incitament i optionsprogram?

9. Ett viktig sak som många glömmer i krishanteringen är att identifiera små framgångar, segrar som man kan fira för att hålla modet uppe. Hitta hoppet i att ni kommer att klara av denna kris tillsammans.  

Är inte kriser normalt bra tillfällen för småbolag att ta marknadsandelar?

– Jo, många entreprenörsdrivna bolag kommer att gå vinnande ut ur detta, och många storbolag har det extremt svårt just nu. Men nu är det läge att vänta. Avvakta, var innovativ och spar kassaflödet tills det vänder. Den dagen kommer och då kommer ni istället att kunna ta tillvara på möjligheterna som det innebär, säger Jessica.