Entreprenörspeppet 2021 är ett YouTube-avsnitt där inspirerande entreprenörer och YouTubers delar med sig av sina erfarenheter av att driva egna bolag. Målgruppen är unga mellan 16 och 22 år.

play-icon

Klicka här för att komma till Prins Daniels Fellowships youtube-kanal.

Till sommaren kommer många gymnasielever stå utan sommarjobb, och många har haft en svår tid under pandemin med skolarbete i hemmet, inställda fritidsaktiviteter och begränsat socialt liv. Med denna webbsändning vill vi uppmuntra till egna initiativ och öka ungas tro på sin egen skapandekraft och företagsamhet!

Materialet är framtaget för att passa på en lektion i företagsekonomi eller entreprenörskap och vi riktar oss i släppet därför både till lärare som letar efter inspirerande material att använda i undervisning, och även direkt till målgruppen genom våra samarbetsorganisationer, inspiratörer och sociala medier.

I avsnittet vrider och vänder vi på några huvudteman som är återkommande för unga som funderar på att testa på entreprenörskap eller kanske precis kommit igång med en verksamhet:

  • Hur är det att vara entreprenör egentligen, vad gör en om dagarna och varför är det något som fler bör testa?
  • Hur gör man för att komma igång med entreprenörskap, var börjar en egentligen?
  • Vad händer om det inte går som tänkt? Hur hanterar en misslyckanden och är det inte pinsamt om man inte ”lyckas” med sitt entreprenörskap?

Deltagare

I sändningen deltar en rad kända ansikten som alla enas i sitt intresse för entreprenörskap och för att inspirera andra att våga testa att gå sin egen väg.

Samverkansorganisationer

Sändningen sker i samverkan med andra organisationer som också arbetar för att inspirera till entreprenörskap och tillsammans med våra finansiärer Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB, Marcus & Marianne Wallenbergs stiftelse och Carl Bennet AB. Följande organisation deltar med material och är med och sprider sändningen:

Ung Företagsamhet, Ung Företagsamhet Alumni, Entreprenöskapstävlingen EMax, Venture Cup, Almi, Inkubatorn STING, Företagarna Young, SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken.

Prins Daniels Fellowship drivs med stöd av Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse, Carl Bennet AB, SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken. Våra finansiärer har en rad initiativ som uppmuntrar till entreprenörskap. Nedan presenterar vi några av dessa.

Nordea Ekonomipejl – starta eget

Få besök av Nordeas experter på ekonomi och entreprenörskap! Er skola kan få besök av medarbetare från Nordea som kommer ut till er och pratar om vad man ska tänka på när man startar eget. Initiativet har som ambitionen att både inspirera, väcka frågor och ge svar. Om man är en gymnasieskola och tycker att detta skulle vara spännande för sina elever att få besök så kan man gå in på nordea.se/ekonomipejl och fylla i en intresseanmälan. Under ”Jag är intresserad av” så fyller man i ekonomipejl/starta eget.

Läs mer här: https://www.nordea.se/privat/liv/ung/ekonomipejl.html

Swedbank Rivstart – företagande som förändrar

Swedbank rivstart lyfter fram och belönar företag som gör en omställning i hållbar riktning. Företagen ska genom sin verksamhet bidra till en positiv förändring i samhället.

Läs mer här: Swedbank Rivstart . Företagande som förändrar

SEB Ung Entreprenör – det är aldrig för tidigt att starta eget

SEB brinner för entreprenörskap och ungt företagande och är övertygade om att nytänkande, framåtanda och entreprenörskap skapar ett bättre samhälle, leder till tillväxt och nya arbetstillfällen, samt skapar möjligheter att lösa miljömässiga och sociala utmaningar. SEB har en rad initiativ inom ungt företagande, och anordnar till exempel regelbundet SEB Entrepreneur Camp, där idérika ungdomar mellan 16 och 19 år som drömmer om att skapa något nytt möts på ett camp under fem dagar. SEB lanserade nyligen även Become Your Own Boss, en heldagsworkshop i entreprenörskap som erbjuds till skolor runtom i Sverige. De har även en egen podcast för ungdomar med entreprenörsdrömmar och samarbetar med Ung Företagsamhet och CARRUS Network, vilket är ett nätverk av ungdomar för ungdomar med syfte att prata om framtiden och självförverkligande och att träffa inspirerande personer i samma ålder.

Läs mer här: Ung Entreprenör – Det är aldrig för tidigt att starta eget | SEB

Foto av Magdalena Andersson är taget av Kristian Pohl/Regeringskansliet