Johan Skarborg och Martin Rengfjord är mentor och adept i denna omgång av Prins Daniels Fellowships mentorprogram för entreprenörer. Johan är en av grundarna till det framgångsrika rekryteringsbolaget Academic Work. Martin är medgrundare till den digitala fullservicebyrån Beet och har en snabb tillväxtresa bakom sig. Här berättar de om vad som motiverar dem till att delta i mentorprogrammet och delar med sig av sina bästa tips för ett lyckat mentorskap.

Johan, berätta varför du har valt att ställa upp som mentor?

Jag tycker det är kul att dela med mig av mina erfarenheter runt företagsbyggande där förhoppningsvis delar av det jag har lärt mig under åren har bäring på andra företag också. Den största anledningen till att jag tackade ja var dock att jag tycker det är spännande att lära mig av andra entreprenörer och få en djupare förståelse för andra branscher.

Vad har du som mentor fått ut av mentorprogrammet?

Det har verkligen varit riktigt spännande att på ett djupare plan förstå hur en annan bransch och affärsmodell fungerar, såväl som att det har varit roligt och utvecklande att träffa entreprenörerna bakom bolaget. Jag har i högsta grad fått med mig insikter som gjort mig klokare och som jag har nytta av i min egen verksamhet.

Martin, varför sökte du till mentorprogrammet?

Beet har de senaste åren gått från en startup- till scaleup-fas och verksamheten ställs nu inför en helt ny typ av utmaningar. Prins Daniels mentorskapsprogram fångade verkligen mitt intresse och modellen med ett program över två år tycker jag lämpar sig bättre än många andra scaleup-program, då dessa ofta byggs upp på några få veckor. Det tar både tid att åstadkomma viss typ av förändring samtidigt som det krävs att man dedikerat jobbar med de strategiska delarna. Detta under en tid där man som entreprenör behöver vara operativ och tillse att verksamheten fungerar. Tid är något det sällan finns mycket av som entreprenör.

Och vad har mentorprogrammet gett dig som adept?

Mentorprogrammet har kommit att bli en god accelereringsmotor för företaget. Vår mentor, Johan Skarborg, har varit en bra matchning för oss och vi har applicerat flera av de delar som vi diskuterat. Personligen har programmet gett mig en bättre förståelse kring ett strukturtänk i expansion av en verksamhet och även gett en ökad insikt om entreprenörskap i ett större samhällsperspektiv. Mentorprogrammet har samtidigt öppnat upp en fantastisk nätverksmöjlighet som kommer vara värdefullt, både under programmets gång såväl som i framtiden.

Berätta hur ni lagt upp mentorarbetet

Martin: I början av programmet träffades vi mer frekvent för att lära känna varandra och sätta in Johan så mycket som möjligt i våra tankar kring Beet. Under vägen utvecklades ett samarbete med Johans egna verksamhet, Academic Work, där Beet hjälper till att bygga upp deras digitala enhet. Det har gjort att vi nu indirekt har väldigt mycket kontakt men de direkta mentorskapsdelarna har blivit mer ad-hoc och sker främst från när det uppkommer frågeställningar som vi vill diskutera med Johan.

Johan och Martins bästa tips för att skapa en givande mentor- adeptrelation:

Johan:

  • Fundera över vad det är för frågeställningar ni tycker är viktiga för att ni som företag skall ta nästa steg.
  • Se till att matchas mot en mentor som ni tror har erfarenhet av dessa frågor.
  • Träffas kontinuerligt och blanda mellan mer strukturerade möten där ni förberett ett gäng frågor till att ha möten där ni mer låter kreativiteten och samtalet flöda.
  • Håll inte inne på viss information, utan det är viktigt att ni känner att ni kan prata om allt med mentorn.

Martin:

  • Lär känna varandra tidigt. En förståelse för adeptens verksamhet och dess uppbyggnad, utmaningar och visioner ligger som grund för att veta vilka råd som är applicerbara och även hur prioriteringen behöver göras.
  • Var drivande i arbetet med din mentor – det ligger mycket i dina egna händer vad programmet mynnar ut i.
  • Upprätta en tydlig plan. Möjligheterna är stora och det underlättar att vara strukturerad.
  • Var inställd på att förändring tar tid, det är inget som sker över en natt, man behöver fortsätta jobba på och ha tålamod.