play-icon

Vi har intervjuat Ilkka Panaanen, grundare av det finska succéspelbolaget Supercell. Här berättar han om sin ledarskapsstil och varför han som VD vill ha så lite makt i organisationen som möjligt.