I veckan arrangerades en adeptträff då adepterna från de två pågående kullarna i mentorprogrammet samlades för en gemensam lunch och inspirationsföreläsning i IVAs lokaler. Inbjuden talare var Hélène Barnekow, VD för Microsoft Sverige, och samtalet kom att handla om olika aspekter av ledarskap. Hélène delade med sig av sin långa och rika erfarenhet av att leda och inspirera medarbetare i olika delar av världen och i olika kulturer och situationer. Några aspekter som särskilt diskuterades var ledarskap i ingenjörstunga bolag samt kulturbygge i snabbväxande bolag.

Presentationen och det efterföljande samtalet var mycket uppskattat och vi vill rikta ett särskilt tack till Hélène Barnekow för hennes engagemang i Prins Daniels Fellowship, både som mentor och som talare på adeptträffen.