Ytterligare tio entreprenörer är nu antagna till Prins Daniels Fellowships mentorprogram. Tillsammans med handplockade mentorer från näringslivet får entreprenörerna en unik möjlighet att utveckla sina företag. Gustav Söderström, Helene Barnekow och Susanna Campbell är några av mentorerna i det tvååriga programmet.

Utvalda entreprenörer i Prins Daniels Fellowships mentorprogram 2021-2023. Övre raden: Anna Nordell-Westling, Hans Salomonsson, Johanna Ingelsson, Jakob Way, Peg Söderberg. Undre raden: Frej Lewenhaupt, Katja Lindvall, Patrik Liu, Petra Ringström, Alexander Hjertström.

Intresset för att vara med i mentorprogrammet har precis som tidigare år varit väldigt stort. Vi ser att det finns ett omfattande ömsesidigt behov av att utbyta erfarenheter och ta vara på den unika kompetens som finns i näringslivet.

säger Jenny Nordlöw, projektledare för Prins Daniels Fellowship

Mentorprogrammet ska stimulera företag att växa

Prins Daniels Fellowship är ett initiativ som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Prins Daniel. Mentorprogrammet finns till för att stötta unga entreprenörer. I år har tio entreprenörer antagits och representeras av åtta företag. Utöver individuella träffar med mentorerna arrangeras företagsbesök, föreläsningar och andra aktiviteter som kan stimulera entreprenörerna till nästa steg i företagsutvecklingen.

Utvalda deltagare i Prins Daniels Fellowships mentorprogram 2021-2023

Fakta om Prins Daniels Fellowships mentorprogram

Prins Daniels Fellowships mentorprogram startade 2013 och sedan dess har totalt 53 entreprenörer i fem omgångar antagits. Deltagandet är kostnadsfritt. För att ansöka till mentorprogrammet måste man vara ett startupföretag med en tydlig tillväxtambition och förutsättningar för lönsamhet, eller ett etablerat företag med årsomsättning på fem miljoner kronor eller mer. Läs mer om mentorprogrammet här.

Prins Daniels Fellowship är ett samarbete mellan Prins Daniel, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), samt framstående entreprenörer och företagsledare. Projektet lanserades 2013 med visionen att bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en tillåtande attityd till risktagande och misslyckande. Målsättningen är att fler unga ska våga ta steget att starta eget och att främja utveckling och tillväxt hos unga entreprenörer.