Foto: Niklas Munter, SEB

Vad är skillnaden mellan att vara chef och ledare, att vara en sympatisk och empatisk ledare, och hur viktig är organisationskulturen? Detta var några av de frågor som diskuterades när entreprenörerna i Prins Daniels Fellowships mentorsprogram besökte SEB för ett möte med bland andra Johan Torgeby.

SEBs VD Johan Torgeby talar om sina erfarenheter och lärdomar kring ledarskap och chefskap. Foto: Niklas Munter, SEB

Johan Torgeby reflekterade över ekonomiska förändringar sedan 1994, särskilt den ovanliga ränteuppgången och centralbankernas räntesänkningsstrategi.

Vidare diskuterade han vikten av ledarskap i förändring, betonande mod, beslutsförmåga och autenticitet. Han liknade en organisation vid en fotbollsklubb, där alla roller, från spelare till ägare, är viktiga för att tillgodose fansens (kundernas) behov. Torgeby skiljde mellan chefskap, med fokus på problemlösning och resultat, och ledarskap, som bygger på förmågan att skapa tillhörighet och inspirera. Han underströk att båda rollerna är nödvändiga och kan samexistera i en person eller delas mellan olika individer.

Som avslutning samtalade vi även med Christoffer Malmer, chef för SEB Embedded, om vikten av att arbeta med organisationskultur. Han delade med sig av hur han jobbar med detta inom sitt relativt nystartade affärsområde – och därmed också hur det är att bygga upp en helt ny verksamhet inom banken.

Foto: Niklas Munter, SEB

Stort tack SEB för en otroligt inspirerande eftermiddag!