Foto: Sara Sjögren/Getinge

I dag besökte adepterna i vårt mentorsprogram det medicintekniska företaget Getinge i Solna. Som en del av vårt mentorsprogram får adepterna, utöver sina möten med mentorn, ta del av inspirationsföreläsningar, nätverksträffar och följa med på företagsbesök. På dagens företagsbesök fick vi en rundvandring i produktionen där Getinge bland annat tillverkar produkter för operationssalar och intensivvårdsenheter, samt höra huvudägare och vice styreleordförande Carl Bennet dela med sig av sina erfarenheter som entreprenör.

Foto: Sara Sjögren/Getinge

Vi välkomnades bland annat av VD Mattias Perjos, som berättade om Getinge och deras verksamhet. Efter rundvandringen fick vi höra Carl Bennet berätta om sina erfarenheter som entreprenör, något som var mycket lärorikt. Carl betonade att du måste gilla det du gör – gräv där du står och leverera där du står. Med tålamod kommer framsteg. Vi tar även med oss Carls insikter om att man blir inte bättre än sin omgivning, och du som entreprenör är med och skapar denna.

Foto: Sara Sjögren/Getinge

Vårt mentorsprogram löper över två år och riktar sig till entreprenörer under 40 år. Företaget ska omsätta minst 5 miljoner kronor eller vara ett start up-företag med goda tillväxtmöjligheter. Den som ansöker ska vara VD eller grundare av företaget. Mentorerna inom Prins Daniels Fellowships mentorsprogram är speciellt utvalda för programmet. Matchningen sker efter adeptens behov och önskemål. Bland de tidigare mentorerna finns några av Sveriges mest framgångsrika företagsledare och entreprenörer.