Erik Fjellborg är entreprenör, grundare och vd för bolaget Quinyx och inspiratör i Prins Daniels Fellowship. Hans entreprenörskap föddes ur en frustration kring schemaläggningsproblematik på sitt sommarjobb på McDonalds och genom UF fick han möjlighet att starta ett företag och hitta på en lösning på problemet. Det var starten på IT-företaget Quinyx  som idag har kontor i 7 länder och 220 medarbetare.

Klicka här för att se videointervjun med Erik Fjellborg!