Prins Daniels Fellowship är ett initiativ som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Prins Daniel. Vi inspirerar unga till entreprenörskap och stöttar unga entreprenörer att utvecklas och att få deras företag att växa. Vår vision är att bidra till en bättre kultur för entreprenörskap och en tillåtande attityd till risktagande och misslyckande.

Syftet med entreprenörsresan 2023 är att ge en unik möjlighet till kunskapsinhämtning och nätverkande som kan leda till utökat idé- och affärsutbyte. Vi vill erbjuda en möjlighet att lära sig av Norges mest framgångsrika företag, entreprenörer och innovationscentrum. Vi strävar även efter att stärka de redan så väl etablerade förbindelserna mellan länderna, särskilt inom områden som handel och samarbete. 

Delegationen består av seniora entreprenörer, företagsledare och lovande entreprenörer ifrån Prins Daniels Fellowships nätverk. 

Prins Daniels Fellowship drivs med stöd från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Carl Bennet, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

Foto: Linda Broström/Kungl. Hovstaterna.